Artikel archief

13-02-2014 17:45
Het is iedere ondernemer bekend dat het belangrijk is goed na te denken over alle mogelijke risico’s die komen kijken bij het ondernemerschap. Het gaat niet alleen om de verkoop van de producten en of diensten, het voorblijven van de concurrentie en een goede winstmarge. Want wanneer u personeel in...
27-01-2014 14:41
Risico beoordeling (RIE) is een effectieve basis voor een actief beheer van de veiligheid en gezondheid op het werk, gebruikt voor het identificeren, definiëren en preventieve maatregelen in het bedrijf uit een eerste evaluatie, een verplichting voor de organisatie vast te stellen planning van...
09-12-2013 11:11
De RIE is opgesteld, weer een taak die afgevinkt kan worden. Niet helemaal, want in de wet staat dat het verplicht is om deze te laten toetsen door de arbodienst of een deskundige die daarvoor gecertificeerd is. Aan deze deskundige de taak om te checken of de RI&E klopt. Daarnaast zal hij of...
06-12-2013 15:05
De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is voor sommige bedrijven een lastige verplichting. Er moet een RIE opgesteld worden, maar veel aandacht wordt er niet aan geschonken. Het is een afvinklijstje wat na invullen ergens in een kast verdwijnt. Een gemiste kans, want dit instrument zou...
12-11-2013 11:44
Iedere werkgever wil graag tevreden medewerkers. Tevreden medewerkers presteren beter, zijn minder ziek en zorgen daardoor  mede voor de groei van het bedrijf. Werkgevers en HR-managers proberen goede arbeidsvoorwaarden te creëren, organiseren personeelsfeesten en in veel Nederlandse bedrijven...
06-11-2013 13:17
Iedere werkgever is verplicht om in kaart te brengen welke (gezondheids)risico’s er in zijn bedrijf aanwezig zijn. En er blijken nogal wat risico’s te zijn. Dat kan variëren van het omgaan met gevaarlijke stoffen of complexe machines, maar ook het leven op een kantoor is niet zonder bedreigingen....
28-10-2013 16:50
Een risico-inventarisatie en –evaluatie moet volgens de Arboregeling volledig zijn. Er worden structurele risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden mee in kaart gebracht. Het is niet de bedoeling te blijven steken in symptoombeschrijving en symptoomaanpak.   Hoe kun je als bedrijf de...
28-10-2013 16:32
Hoe vaak moet je een RI&E maken? Deze vraag wordt regelmatig gesteld aan Arbo Adviseurs. Er zijn bedrijven die deze (zekerheidshalve) ieder jaar maken. Maar is dat ook nodig? En, kom je nog wel toe aan de uitvoering van je plan van aanpak?    Een belangrijke taak van...
25-10-2013 11:39
Laat je bezoekers zoveel mogelijk weten van nieuwtjes en evenementen op je website. Je moet de website up-to-date houden zodat je bezoekers gewend raken om jouw pagina's te bezoeken. Je kan RSS feeds gebruiken om nieuwe artikelen direct bij je lezers te brengen.
25-10-2013 11:38
Onze nieuwe website is vandaag van start gegaan. Vertel je bezoekers waarom je deze presentatie begonnen bent en hoe je bezoekers er van kunnen profiteren. Vermeld je doelen en project voordelen. Probeer een korte beschrijving te geven waarom ze moeten terug komen naar jouw pagina's.
Onderdelen 1 - 10 van 10